▶️ Как се създава стратегия за декарбонизация?

▶️ Какви стъпки да следвате?

▶️ Как се пресмятат въглеродните емисии?

▶️ Какво означава въглероден отпечатък на компания или продукт?

▶️ Защо трябва да изчислявате емисиите си?

▶️ Какво представлява инвентаризация на парникови газове (обхват 1, 2 и 3)?

Отговори на всички тези въпроси получиха нашите участници на второто НЕпосредствено обучение по ESG, което беше с акцент върху актуалната тема за въглеродния отпечатък на бизнеса, постигането на цели за устойчивост и все по-затягащите се изисквания от страна на доставчици и партньори, които компаниите трябва да изпълняват.

Поредицата обучения продължава с Модул 3 и Модул 4. Вижте подробности и се регистрирайте за последните 2 свободни места ТУК!