Кога?

29 март 2024 г., петък, от 09:30 ч.
Бургас, хотел „Аква“

Срокове

 • 25 март – краен срок за регистрация
 • 26 март – краен срок за заплащане

Условие

 • Минимален брой участници – 20 души
 • Максимален брой участници – 25 души

График на обученията по градове:

 • БУРГАС – 29 МАРТ 2024 Г.
 • ВАРНА (уточнява се дата)
 • БЛАГОЕВГРАД (уточнява се дата)

За обучението

Тема: 
Интегриране на ESG
в управлението
на бизнеса

След серия от успешно проведени обучения в София по темата ESG и положителната обратна връзка от компаниите, чиито експерти се включиха в четиримодулния курс,   Българската стопанска камара – национално представителна работодателска организация, ангажирана с подкрепата на българския бизнес, Търговско-индустриална камара – Бургас (част от регионалната мрежа на БСК) и  denkstatt – най-опитната консултантска компания в прилагането на ESG, Ви канят на обучение в подкрепа на бизнеса за новата реалност, в която компаниите трябва да работят устойчиво, като управляват въздействията си върху околната среда и обществото. Примери от практиката, реални ситуации и тълкуване отвъд рамките.
Ще разберете:
 • Как ESG да работи за бизнеса Ви?
 • Как протича проектът по създаване на ESG доклад (Доклад за устойчиво развитие), какви ресурси изисква от Вас, колко време отнема?
 • Какви са свързаните с ESG регулации и как Ви засягат?
 • Какво предвижда Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта или CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), която ЕС прие през 2023 година?
 • Как Таксономията на ЕС, която определя кои дейности са устойчиви, дава допълнителен достъп до финансиране на компаниите, които докладват по CSRD?
 • Какво е въглероден отпечатък на продукт или компания?
 • Какво означава за бизнеса да управлява темата климат?
 • Как се създава стратегия за декарбонизация?
 • Какво прави един продукт устойчив?
Обучението ще продължи 6 часа с възможност за дискусия и въпроси. Ще се говори с много примери от практиката и ще се коментират конкретни казуси, които интересуват компаниите.

Програма

09:00 – 09:30

Регистриране на участниците

09:30 – 09:35

Откриване

 • Мария Минчева – зам.-председател на БСК
 • Боян Рашев – управител на denkstatt България

09:35 – 10:15

Какво е ESG?

 • Откъде се взе – как ESG влиза в компаниите?
 • Къде сме днес и какви са тенденциите?
 • Кои са политиките и новите регулации на ЕС, които променят очакванията към бизнеса?

10:15 – 11:00

ESG стъпка по стъпка

 • Какво обхваща ESG процесът?
 • Как се интегрира в компаниите – на стратегическо и оперативно ниво?
 • Как се определя ESG фокусът на една компания?
 • Перспектива на двойната значимост
 • Ролята на заинтересованите страни

11:00 – 12:00

ESG докладване

 • Международна рамка и стандарти
 • Ключови аспекти на Директивата за отчитане на корпоративната
 • устойчивост (CSRD) и стандартите на EFRAG
 • Рейтинги и платформи за докладване
 • Връзката на ESG и достъп до финансиране

12:00 – 13:00

Обяд

13:00 – 15:00

Как и защо темата „Климат“ влиза в компаниите?
Как се управлява и какви са очакванията към бизнеса?

 • Въглероден отпечатък на компания и на продукт
 • Различните видове задължения – доброволни и задължителни
 • Научнообосновани цели (SBTi)
 • Как да разработим стратегия за декарбонизация на практика?
 • Примери от практиката – реални клиенти и реални решения

15.00 – 15.15

Кафе пауза

15:15 – 16:45

Как се определя устойчивост и екологичен отпечатък на продукт?

 • Какво представлява оценката на жизнения цикъл (LCA)?
 • Как се прави LCA и какви данни са ни необходими?
 • Как да използваме резултатите от оценката на жизнения цикъл?
 • Ролята на устойчивите продукти във веригата на доставки
 • Разлика между сертификати за устойчивост на продукта и компанията

16:45-17.00

Закриване и обратна връзка

Защо да участвате?

Защото ESG вече е тук и някои бизнеси се възползват от прилагането му, за да бъдат пред конкурентите си. Защото изискванията за устойчив бизнес вече не са само пожелателни, а идват с пълна сила като законодателни изисквания и засягат всички аспекти на икономиката. Защото ще научите не само какво трябва да правят компаниите в момента, а и какво се задава и как ще Ви засегне. На обучението ще имате възможност да задавате въпроси, които са свързани конкретно с Вашия бизнес, и ще бъдете обучавани от консултанти с над 15-годишен опит с фирми в България и целия свят.

Към кого е насочено?

 • Мениджмънт и ръководители на отдели
 • Екипи, ангажирани с корпоративна устойчивост, човешки ресурси, екология и управление на околната среда, маркетинг и комуникации, взаимоотношения с регулаторни органи/държавни институции и външни заинтересовани страни, съответствие със законодателството, правни въпроси, финанси и/или счетоводство и др.

Лектори

Цени

* Цените са без включен ДДС

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БСК

320 лв.

 • 300 лв. за всеки следващ участник от същото предприятие

ЗА НЕЧЛЕНУВАЩИ В БСК

350 лв.

 • 330 лв. за всеки следващ участник от същото предприятие

Регистрирайте се!

След регистрация на посочения от Вас email ще Ви изпратим фактура за заявеното обучение. Таксата за участие се превежда по банков път до датата на обучението.

Банкова сметка на БСК:

БАНКА ДСК EАД СОФИЯ
BIC КОД-STSABGSF
Сметка в лева
IBAN-BG61STSA93000021609234
ВАЖНО: В случай, че не се явите на обучението, заплатената такса за участие не се възстановява, но може да бъде ползвана от друг представител на съответната фирма. Вижте Общите условия за участие!

за контакт

Email: pr@bia-bg.com, тел.: +359 883 499 229

Минали събития

Проведе се четвъртото (последно) от серията обучения по ESG, организирани […]
Ролята на бизнеса става все по-сложна – не просто да […]
Как се създава стратегия за декарбонизация? Какви стъпки да следвате? […]

Отзиви

Дискусията беше отворена за всички през цялото време. Имаше многобройни примери от практиката.
Всичко представено по време на обучението е ценно и поднесено по достъпен и разбираем начин.
На това обучение получих най-добрата и цялостната картина по всички процедури и изисквания на ESG.