Проведе се четвъртото (последно) от серията обучения по ESG, организирани от БСК и denkstatt Bulgaria.

Последният от четирите модула на нашите съвместни НЕпосредствени обучения по ESG беше посветен на това какво прави един продукт устойчив. Курсистите ни научиха:

  • Как да докажат, че произвеждат устойчив продукт?
  • Какво е оценка на жизнения цикъл на продукт (LCA) и как той се изчислява (методология, значение, ползи)?
  • Еколейбъли, зелени, био сертификати – кое какво ни казва?
  • Кои са стандартите за устойчивост на продуктите в различните индустрии?

В продължение на 4 четвъртъка през юни представихме ключовите теми и проблеми, свързани с прилагането на ESG. Срещнахме се с реални бизнес проблеми, интересни фирмени казуси, изключителни експерти от различни сектори на икономиката. Пред участниците в обученията застанаха най-подготвените лектори по темата ESG – членовете на БСК от denkstatt Bulgaria.

Интересът към обученията беше голям, затова скоро очаквайте информация за нови съвместни обучения и дейности в подкрепа на българския бизнес.

Благодарим за доверието и пожелаваме успех на нашите сертифицирани курсисти, които с пълно самочувствие могат да бъдат новите успешни ЕSG консултанти!