Ролята на бизнеса става все по-сложна – не просто да генерира печалба и да създава стойност, а и как прави това. Финансирането днес минава през устойчивостта на компаниите. Достъпът до ресурси е ограничен, а банките вървят в посока да финансират само устойчиви компании – тези, които знаят и показват как управляват въздействията си върху природата. Инвеститорите не влагат парите си във фирми, които не отговарят на новата корпоративна визия за правене на бизнес.

Какво искат банките и как се привличат инвестиции спрямо новите изисквания? Изяснихме темата за устойчивото финансиране на нашето трето НЕпосредствено обучение по ESG.

Благодарим отново за интереса на всички участници – ако съдим по активността и въпросите, всички вече са почти ESG специалисти.

⏩Другата седмица ще затворим цикъла на нашите НЕпосредствени обучения с темата за продуктовата устойчивост.